PROGRAMA GELP

El Programa GELP té com a objectiu enfortir els recursos personals per fer front als factors d’estrès i limitar el seu impacte negatiu, així com fomentar el benestar laboral i personal de directius i equips de treball. Potenciant les actituds positives, desenvolupant les pròpies capacitats i valors i optimitzant el rendiment individual i dels equips

El Programa GELP és un entrenament basat en tècniques específiques de relaxació, visualització i activació del cos i la ment. Dividit en 8 sessions teòric-pràctiques de 1h cadascuna

A cada sessió s’anirà aprofundint i s’aprendrà a reconèixer i a gestionar les tensions i emocions negatives.

Aquestes tècniques sofrològiques adaptades al món professional són una eina magnífica per millorar la concentració, la motivació i la creativitat, així com per desenvolupar una actitud positiva i serena cap a un mateix, cap els demés i enfront de qualsevol dificultat.


“L’eficàcia i productivitat d’una empresa està directament relacionada amb el nivell de felicitat dels seus treballadors.”
–Astrid Izquierdo