SINCRONIA INTEGRAL

SINCRONIA Integral proposa una nova forma de viure més conscient i harmònica amb nosaltres mateixos i els espais que ens envolten.

Estar en sincronia és fluir amb la vida. És una actitud que s’aprèn i s’aconsegueix harmonitzant, activant i connectant el nostre interior (cos-ment) amb el nostre exterior (espai).

Aquest mètode integra les eines del Feng Shui, la Sofrologia i la Geocromoterapia amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat de vida i ajudar-nos a assolir el nostre màxim potencial.

SINCRONIA Integral ofereix serveis de consultoria i formació de forma parcial i a mode de projecte integral per a particulars i empreses.


“Cos, ment i espai són diferents capes d’una mateixa realitat. Aquesta presa de conciència permet a l’ésser humà fer els canvis necessaris per recobrar l’equilibri perdut. Es una conquesta, una nova forma de viure més autèntica i respectuosa, en harmonia amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.”
–Astrid Izquierdo


Astrid Izquierdo és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Sofrologia Caycediana y experta en Harmonització d’espais, Geocromoterapia i Psicologia del Color.

Des del 2004, després d’una llarga trajectòria en el sector editorial, centra la seva activitat professional en l’assessorament a empreses i vivendes particulars dins l’àmbit del benestar, amb l’objectiu de crear espais més habitables i equilibrats. Atreta també pels beneficis que obtenen les persones amb la pràctica regular de les tècniques sofrològiques crea SINCRONIA Integral per ensenyar i difondre una nova forma de viure que integri i augmenti el nombre d’espais i persones en SINCRONIA.


“Estar en SINCRONIA és FLUIR amb la vida.”
–Astrid Izquierdo


SINCRONIA INTEGRAL

SINCRONIA Integral proposa una nova forma de viure més conscient i harmònica amb nosaltres mateixos i els espais que ens envolten.

Estar en sincronia és fluir amb la vida. És una actitud que s’aprèn i s’aconsegueix harmonitzant, activant i connectant el nostre interior (cos-ment) amb el nostre exterior (espai).

Aquest mètode integra les eines del Feng Shui, la Sofrologia i la Geocromoterapia amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat de vida i ajudar-nos a assolir el nostre màxim potencial.

SINCRONIA Integral ofereix serveis de consultoria i formació de forma parcial i a mode de projecte integral per a particulars i empreses.


“Cos, ment i espai són diferents capes d’una mateixa realitat. Aquesta presa de conciència permet a l’ésser humà fer els canvis necessaris per recobrar l’equilibri perdut. Es una conquesta, una nova forma de viure més autèntica i respectuosa, en harmonia amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.”
–Astrid Izquierdo


Astrid Izquierdo és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Sofrologia Caycediana y experta en Harmonització d’espais, Psicologia del Color i Geocromoteràpia

Des del 2004, després d’una llarga trajectòria en el sector editorial, centra la seva activitat professional en l’assessorament a empreses i vivendes particulars dins l’àmbit del benestar, amb l’objectiu de crear espais més habitables i equilibrats. Atreta també pels beneficis que obtenen les persones amb la pràctica regular de les tècniques sofrològiques crea SINCRONIA Integral per ensenyar i difondre una nova forma de viure que integri i augmenti el nombre d’espais i persones en SINCRONIA.


“Estar en SINCRONIA és FLUIR amb la vida.”
–Astrid Izquierdo